Fehér Kócos - Komondor Kennel FCI

Klubové a speciální výstavy 2005-2012

IV. Klubová výstava bez zadávání titulu Klubový vítěz, Klubový vítěz mladých Pannonia klubu 26.8.2012 při MVP Praha

 

      Ačkoli se očekávalo, že jako jeden z pořadatelů se této klubové akce zúčastním, zůstala jsem doma se štěňátky, kterým v té době bylo jen pár dní a v danou dobu byli každopádně prioritou...

Erisz byla přihlášena do třídy vítězů a v konkurenci dalších dvou komondorů získala V1, CAC, BOB a v závěrečné soutěži pak BIS 3. Na příčkách před námi stála fena puli Ajša Zuzky Ticháčková a Kamily Hrachovcové pumi Lissie, které považujeme v současné době za bezkonkurenčně nejkrásnější zástupce těchto plemen u nás. Za námi se umístil Mioritic Jitky Jurové. 

Součástí výstavy byla i bonitace našich fenek Erisz Fehér Kócos a Elektry Fehér Kócos, která přihlášená na klubovku nebyla. Obě naše feny splnily třídu chovnosti I.

III. Klubová výstava bez zadávání titulu Klubový vítěz, Klubový vítěz mladých Pannonia klubu 6.11.2011 při MVP Praha 

 Tuto klubovou akci jsem měla tu čest připravit s paní Irenou Hrachovcovou, které tímto děkuji za milou spolupráci :) S manželem jsme se rozhodli trochu zasponzorovat, a tak každý z posuzovaných pejsků dostal dárek v podobě balíčku s pamlsky a jeho majitel dřevěnou plaketku na památku jednak této klubové akce a také jako připomenutí X. výročí od založení Klubu. A tak snad i ti, kteří nebyli až tak spokojeni s přísnějším posudkem pana rozhodčího, alespoň trošku pookřáli... Náš chov zde zastoupila a měla svou premiéru mladá fenečka Fortuna Fehér Kócos, která dostala známku Velmi nadějná a její panička si odnesla pohár s nápisem Nejlepší štěně. Dalším zástupcem 2,5letý komondor Cerberus Fehér Kócos, jehož pan rozhodčí ohodnotil jako velmi dobrého, ve třídě mladých se ukázala Elektra, V1, CAJC a ve třídě otevřené Erisz Fehér Kócos s oceněním V1, CAC. Obě byli otrávené už z předešlého dne mezinárodky, kdy jsme z výstavy odjížděli až v podvečer. Spíš by nás překvapilo, kdyby se chtěli na kruhu naparovat... Tentokrát naše fenky porazil a BOB získal mladý pes ze Slovenska, z maďarského chovu p. Berceliho, Matyás Király Udvari Horka. Vzhledem k přísnějšímu posuzování p. Polgara zde jsme posudek všech psů s příjmením Fehér Kócos brali jako úspěch a dalším úspěchem jsme i završili toto nedělní odpoledne - prvenstvím v soutěži chovatelských stanic, kdy se na druhém místě umístila CHS Bohemia Vivace. Musím podotknout, že odchovy z této CHS se mi líbí (obzvlášť fena  Bittis Belissia Bohemia Vivace). Jejich CHS získala např. letos v Maďarsku na klubové výstavě plemen Pumi 1. místo.  Z akce nemáme bohužel žádné fotografie, vzhledem i k tomu, že jsem já osobně působila v průběhu výstavy uprostřed kruhu... 

VII. Speciální výstava Pannonia klubu 26.6.2010 při Intercanis Brno 

 VIII. Speciální výstavu Pannonia klubu posuzoval Ing. Jaroslav Matyáš, celkový počet přihlášených komondorů 7:

Psi:
Třída mladých - Matyás Király Udvari Horka
Mezitřída - Dácos Király Puszta
Třída otevřená - Dérek "Achill" Király Puszta, Cerberus Fehér Kócos
Feny: 
Třída mladých - Elektra Fehér Kócos, Erisz Fehér Kócos
Mezitřída - Diana Király Puszta

Naše slečny Elektra  a Erisz sice unavené z předešlého dne, kdy cestovaly po Maďarsku a moc pěkně se prezentovaly na Komondor festivalu, se hezky předvedly i na speciálce Pannonia Klubu. Po uznalých slovech pana Ing. Matyáše Elektra porazila Elektra nejen Erisz, kdy získala V1, CAJC, Vítěz Speciální výstavy mladých, ale pokračovala titulem BOJ a nakonec si připsala BOB a krásné druhé místo v závěrečné soutěži, tedy BIS 2. Výsledek potěší o to víc, že na druhém konci vodítka stál náš syn, který se nikdy handlingu nevěnoval a předešlý den v Maďarsku měl s Elektrou premiéru. Ačkoli se Elektra líbila z komondorů panu rozhodčímu nejvíce, nutno podotknout, že tentokrát všichni zúčastnění odcházeli se známkou výbornou, což jistě každého majitele i chovatele potěší... Naše CHS Fehér Kócos získala titul Nejlepší chovatelská skupina.

Elektra Fehér Kócos - V1, CAJC, Vítěz speciální výstavy mladých, BOJ, BOB, BIS 2 Závěrečná soutěž Best in show Ivan s Erisz a Elektrou Fehér Kócos Tomáš Szabó a jeho Cerberus Fehér Kócos
Nejlepší chovatelská skupina Fehér Kócos

 Komondor fesztivál 25.6.2011 - Monor 

 

  

Komondor festival a nádherná atmosféra prostředí a okolí hotelu Nyerges tentokrát patřila výhradně plemenu Komondor a ukázkám lidové kultury maďarského národa, včetně pohostinnosti v podobě maďarských specialit. Litovala jsem, že se nemohu vypravit na takovou slávu a že krásný zážitek budu mít jen zprostředkovaný... Doma jsem opečovávala dvoutýdenní štěňátka naší Amber, což bylo v daný moment daleko důležitější, než moje účast v Maďarsku. Navíc vedle manžela mne skvěle zastoupil náš syn, pro kterého bylo předvedení na kruhu premiéra, nikdy dřív se na kruhu neobjevil... Festival je spíše než klasickou výstavou svátek Komondorů, setkání chovatelů a přehlídkou těch nekrásnějších komondorů nejen z celého Maďarska. Atmosféra úžasná, umocněná velkým úspěchem českého chovu. Dr. Hargitai Gábor uznale hovořil o našich obou fenách Erisz a Elektře, ze všech zúčastněných mladých fen nakonec chovatelka paní Edit Wagner vybrala jako nejkrásnější naší fenku Erisz Fehér Kócos.  Pro nás to znamená nejen velkou radost, ale především ocenění našeho počínání a co se týká chovu známkou toho, že kráčíme tím správným směrem.  Obdobně úspěšný byl i mladý pes Derék "Achil" z CHS Király Puszta, kterého matkou je fena z našeho chovu Bájos Fehér Kócos. Nejkrásnějším psem Komondor Fesztiválu se stal otec štěňátek našeho vrhu "F" - Canicum Pásztor Duhaj, který působí v CHS chovatelky Melindy Talpai. 

    

Kamarádka Angéla a manželem a jejich "Lusty" a "Loncsi"

 

Vítejte na stránce komondor.wbs.cz v sekci Klubové a speciální výstavy 2006-2011

X. Klubová výstava Panonia Klubu v Ostravě 10.4.2011

V předvečer klubové výstavy se konala Valná hromada Klubu, které předcházely dvě zajímavé přednášky - z oboru porodnictví a očního lékařství. Členové Pannonia klubu se tak mohli rozšířit své vědomosti, dozvědět se něco víc o konkrétních možných úskalí chovu psů od osob nejpovolanějších, zajímavé byly informace o novinkách v reprodukci a podobně. Na pořadu dne byly i konkrétní konzultace s těmito specializovanými veterináři. Samotnou výroční X. Klubovou výstavu Pannonia Klubu tentokrát posuzoval maďarský rozhodčí Dr. Miklós Levente. Přihlášených celkem 34 maďarských a rumunských pasteveckých psů, z toho 13 jedinců plemene Komondor:

Psi:
třída dorostu - Matyás Király Udvari Horka
třída mladých - Dacos Király Puszta, Derék "Achill" Király Puszta
třída otevřená - Avar Király Puszta, Cerberus Fehér Kócos, Costa Király Puszta
třída vítězů - Ipoly von Thüringen
Feny:
třída mladých - Diana Király Puszta, Dráva Király Puszta, Elektra Fehér Kócos, Erisz Fehér Kócos
třída otevřená - Akac Jászkiséri Kócos (bohužel se již nemohla zúčastnit...)
třída vítězů - Szívos Jászkiséri Kócos

Posudky pana rozhodčího byly přísné a kritické, což ale je v prospěch plemene komondor a kéž by přísným okem posuzovali všichni rozhodčí stejně. Naše devítiměsíční fenečky se v konkurenci dalších dvou mladých dvou fen umístnily na dvou prvních místech, Erisz Fehér Kócos V1, CAJC, Klubový vítěz 2011 a Elektra V2. Pro Erisz toto byla naprostá premiéra na poli výstavním a popravdě řečeno jsme její prvenství neočekávali. O to víc nás mile potěšilo. Mladý pes Cerberus Fehér Kócos se umístnil na třetím místě v konkurenci Avara Király Puszta a Costy Király Puszta. Po ukončení výstavního ceremoniálu proběhla jeho bonitace, a my jsme rádi, že pes kvalit, kterými Cerberus bezesporu oplývá, je od data 10.4.2011 dalším krycím psem plemene Komondor. Jeho popis v bonitačním listu je tak krásný, že jsme na něj opravu pyšní, víme že jeho čas teprve příjde. Jak se ostatně vyjádřil Dr. Levente "Elegantní, velkého skeletu, kvadratický, předpoklad, že bude velmi reprezentativní pes." a poradce pro plemeno Karin Mikolášová doplnila  do bonitačního listu "Vhodný pro nejisté feny, podpoří kvalitu zdraví a srsti". Cerberus má vyhodnocené oční testy prosté, DKK 0/0, DLK 0/0. Do chovu se tímto dnem i zapsal o půl roku starší Costa Király Puszta.

 V soutěži chovatelských skupin Fehér Kócos skončila za CHS Király Puszta, v soutěži párů porazil pár Komondorů Jászkiséri Kócos Szivós a Ipolyho von Thüringen pár Carpatinů Floare De Transilvania a Oituze De Baltag. Na nejvyšším stupni vítězů BIS stanul Ipoly von Thuringen.

   

  


 

Myslím, že Ipoly může být pyšný na své dcery Elektru a Erisz. Estillka bohužel musela zůstat doma, poprvé začala hárat... Když jsme se po třech dlouhých dnech vrátili domů, nemohla se nás všech chybějících členů její smečky nabažit.
  

Za některé z fotografií děkuji paní Petře Szabó, která se ujala našeho fotoaparátu ve chvílích, kdy my jsme se focení věnovat nemohli. Péťo, děkujeme! 
Další podrobnější informace naleznete na oficiálních stránkách Panno
nia Klubu www.pannoniaklub.cz  

VII. Speciální výstava Pannonia klubu 20.6.2010 při Intercanis Brno 

 Již VII. Speciální výstavu Pannonia klubu tentokrát posuzoval slovenský rozhodčí p. Tibor Havelka. Jeho posuzování si velice vážíme, jeho posudky jsou trefné a spravedlivé. Bohužel u Abigél jsme očekávali hárání, a proto jsme jeli předvést pouze Almu - byla tentokrát nejen ve své třídě šampionů sama, ale v kruhu se ukázala jako jediný dospělý jedinec plemene komondor. Získala V, CAC, BOB, Vítěz speciální výstavy. V jejím věku jsou její kvality již bezpochybné, jako např. čisté oči, pevná víčka, nůžkový skus, správné zaúhlení končetin, prostorný pohyb... Toto vše doplněno kvalitná srstí a mohutnou stavbou těla. Soutěž o BIS tentokrát neproběhla. Ještě před Almou se na výstavním kruhu ukázala štěňátka po naší Bájos Fehér Kócos - pejsci Dar a Dérek "Achil" a fenečky Diana, Dráva a Duna Király Puszta.

  

Na této výstavě se naše stanice Fehér Kócos podílela svým sponzorským darem v podobě táců z broušeného skla a dárkových balíčků s překvapením nejen pro pejsky, ale i jejich majitele. Ceny jsme věnovali vítězům plemene Carpatin, Mioritic a Pumi.  

Komondor fesztivál 2010. május 24. -  Komárom 

Komondor festival se tentokrát konal při mezinárodní výstavě psů v příjemném prostředí historické pevnosti Monostori, která byla vybudována pro vojenské účely v letech 1850 - 1871. Nyní již slouží jen jako místo různých společenských událostí a nádech historie je velmi příjemným zpestřením.

 Monostori Erőd Monostori Erőd

Komondor festival je, co se týká počtu předvedených psů, jedinečnou událostí. Nikde jinde na světe se nesejde tolik komondorů najednou. Tentokrát byl tento svátek komondorů díky počtu vystavovaných psů i ze zahraničí takřka mezinárodní událostí. Prezentovali se zde již i psi z českých odchovů - naše fenka Alma Király Puszta a Abigél Fehér Kócos, kterou jsme reprezentovali svůj vlastní chov.

zleva Alma Király Puszta, Abigél "Amber" Fehér Kócos         

Nepřímo nás pak prezentovala 4 štěňátka manželů Mikolášových chovatelské stanice Király Puszta, která mají za matku fenku z našeho chovu Bájos Fehér Kócos. Ve třídě Baby zvítězil pejsek Dar a fenečka Diana.

 

Štěňátka byla neméně obdivována v porovnání s huňatými kolosy, jakým byl např. Ipoly "Matzko", který je otcem našich štěňátek vrhu "E", a který ve své třídě na Komondor festivalu vyhrál.

 

Mezi fenami svou elegancí zazářila i babička našich štěňátek vrhu "C" Jászkiséri Kócos Szivós.  

 

Díky nádhernému počasí a všude přítomné přátelské náladě, jsme si festival náramně užili, pozdravili se s známými tvářemi a poznali i nové chovatele. Komondor festival není klasickou výstavou, ačkoli i zde jsou rozdána ocenění. Zvláštní ocenění získal i chovatel Bordás Béla, v jehož stanici se narodila zakladatelka Fehér Kócos - Jászkiséri Kócos Vatta. I Pannonia klub věnoval ocenění v podobě broušených mís vybraným 2 nejkrásnějším jedincům. Pro všechny zúčastněné byla mimo skvělého počasí, organizačních záležitostí a výborné nálady důležitá i ta skutečnost, že pan rozhodčí perfektně a dlouho hodnotil předváděné jedince. Podobné akce jsou velmi důležité obzvláště pro nás chovatele a majitele komondorů, kteří nežijeme v Maďarsku, díky nim si můžeme utvořit celistvější pohled na chov, porovnat naše psy s těmi, kteří se narodili ve věhlasných chovatelských stanicích v zemi původu. Jsem toho názoru, že si nevedeme vůbec špatně :-)  

Foto from website Komondor "Zwinger vom Lärchenweg"

K zhlédnutí video z Komondor festivalu natočené maďarskou televizí. Na fenku Abigél, kterou jsme zde prezentovali náš vlastní chov, se zaměřili v čase 12:24 - 12:28 

  

 IX. Klubová výstava Panonia Klubu v Ostravě 11.4.2010

Na výstavě Pannonia Klubu se předvedla Abigél "Amber" Fehér Kócos opět na jedničku, získala nejen V1, CAC, BOB a titul Klubový vítěz, ale umístnila se v závěrečné soutěži v silné konkurenci maďarských a rumunských pastevců na pěkném třetím místě, tedy získala titul BIS3. Na výstavě se ukázali i 3 potomci z naší chovatelské stanice Fehér Kócos: Becses, Cerberus a Daria a odnesli jsme si tak ještě jedno vítězství - Nejlepší chovatelská skupina. Při klubové výstavě proběhl i zlomový a důležitý okamžik v životě Abigél - bonitace. Je tedy dalším chovným jedincem u nás. 

 
Abigél se na klubové výstavě umístnila na krásném 3. místě Abigél při posuzování Nejlepší chovatelská skupina - zleva Becses, Abigél, Cerberus a Daria Fehér Kocos Becses Fehér Kócos Cerberus Fehér Kócos Daria Fehér Kócos 

  Speciální výstava klubu Pannonia při Intercanis Brno 28.6.2009

Do Brna jsme se jeli jen podívat, obě naše dámy zůstaly doma (Alma kvůli jejímu budoucímu mateřství) a štěňátkům jsme se rozhodli ukázat jaké to je, když se vyjede na dog show.   

 

 Klubová výstava klubu Pannonia při národní výstavě v Ostravě 5.4.2009

Komondory velmi úspěšně reprezentovala Jáskíséri Kócos Szivós i v sobotu na národní výstavě, kdy získala titul Národní vítěz, BOG, BOD a BIS.  Gratulujeme!

 Alma na KV Ostrava V1, CAC  Bärbel Kloss s Szivós - babička štěňat našeho vrhu "C" a Láďa s Almou manželé Klossovi s Csellém - otcem našeho vrhu "B" V1, CAC, KV a Szivós V1, CAC, BOB, KV, BIS2

 Mezinárodní výstava Praha 15.11.2008, výstava klubu Pannonia 16.11.2008  Boncsa a Bojtár -oba 2x V1, 2x CAJC, na KV Boncsa Nejkrásnější mladá fena, Bojtár Nejkrásnější mladý pes

Boncsa a Bojtár Fehér Kócos Boncsa a Bojtár Fehér Kócos zleva Mgr. P.Mikoláš s Bájos "Adri", Bojtár a Boncsa Fehér Kócos 

 

    Ve slovenské Povodě u Dunajské Stredy jsme se výborně umístili na Speciální výstavě maďarských pasteveckých plemen konané 26.7.2008. 

    Vládla zde velmi milá a přátelská atmosféra, odjížděli jsme plni  dojmů...  

Alma Király Puszta, CAC, BOB ve třídě otevřené  Alma Király Puszta při posuzování na kruhu  

     Adélka Mikolášová s Bájos "Adri" Fehér Kócos  Adélka s Bájos "Adri" a Eliška s Boncsou Fehér Kócos

 Alma a Avar Király Puszta - CAC ve třídě šampionů  Boncsa Fehér Kócos, velmi nadějná 1

   

  s panem rozhodčím Bedřichem Mészárosem....  Bojtár Fehér Kócos, VN, vítěz Žitnoostrovské výstavy třídy štěňat  

Speciální výstava Pannonia klub - Mladá Boleslav 

          

Alma Király Puszta V2, res.CAC              Boncsa Fehér Kócos VN 1                       Bojtár Fehér Kócos VN 2  

         
štěňata Bojtár, Boncsa a Becses Fehér Kócos s Almou 

    VII. klubová výstava maďarských pasteveckých psů 5.4.2008 

                   

Alma získala V1, CAC a titul klubový vítěz ve tř. otevřené, Avar Király Puszta - V1, CAC, BOB, BIS3 a  klubový vítěz ve třídě šampionů                            

Avar, Alma a Betyár Király Puszta - Klubová výstava - nejlepší chovatelská skupina    

 Národní výstava Ostrava 4.4.2008 - Alma získala CAC, BOB, titul národní vítěz a BIS 5  

      

I. víkend s maďarskými pasteveckými plemeny psů Zbraslav 11.-12.8.2007

 

Jászkíséri Kócos Vatta - kvůli zranění čelisti v roce 2006 jsme touto výstavou rozhodli ukončit její výstavní kariéru, oba dny se předvedla s elegancí a lehkostí sobě vlastní a ve třídě otevřené - feny získala titul Vítěz speciální výstavy. 

Alma Király Puszta - zleva  MVP Litoměřice 2006

Jászkíséri Kócos Vatta KV Ostrava 2005 Vatta získala V1, CAC a titul Klubový vítěz 

V1, CAC, klubový vítěz

Jászkíséri Kócos Vatta speciální výstava Brno 2005

 

TOPlist